Saline-sodic soil

Open Access Research Paper
Views (321) Download (14)
publication_file

Effects of rice-husk biochar and aluminum sulfate application on rice grain quality in saline-sodic soil of paddy-field

Gulaqa Anwari, Huang Xiaoxuan, Zhou Yiming, Yao Tianxu, Weng Wenan, Zhang Bowen, Wang Xin, Liu Qingtian, Shao Xiwen, Abdourazak Alio Moussa, Ajmal Mandozai, Jin Feng
Int. J. Biosci.15( 6), 325-333, December 2019.