Candida albicans

Open Access Research Paper
Views (278) Download (18)
publication_file

Pulmonary candidiasis in immunocompromised patients seen at Befelatanana University Hospital from 2018 to 2019

Zafindrasoa Domoina Rakotovao-Ravahatra, Nambininiavo Marianne Ranorohasimanana, Fenosoa Anita Tsatoromila, Zakasoa Mbololona Ravaoarisaina, Fidiniaina Mamy Randriatsarafara, Andriamiadana Luc Rakotovao, Lala Rasoamialy-Soa Razanakolona
Int. J. Micro. Myco.10( 2), 1-6, December 2019.